Kuvituskuva

Ryhmäpuheenvuoro raamista vuodelle 2021

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja viranhaltijat,

Tulevasta ei koskaan tiedä. Tämä ei päde ainoastaan poikkeusoloissa, vaan varmuudella aina. Sen osoittaa se tilanne, missä nyt olemme: koronakriisiä emme osanneet viime vuonna tähän aikaan tai edes viime talousarviota tehdessä ennustaa emmekä odottaa. Vaikka pandemia on nyt hyvässä hallinnassa, joudumme varautumaan ensi vuoteen poikkeuksellisen epätietoisuuden vallassa. 

Monissa kunnissa raami- ja kehysratkaisut on siksi siirretty vasta syksyyn, jolloin tietoa, laskelmia ja arvioita on enemmän päätöksenteon tueksi. Näiden ihan hyvien perustelujen rinnalla tällaisen ratkaisun ongelma on siinä, että silloin jää varsin vähän aikaa keskustelulle siitä, mitä raami tarkoittaa seuraavan talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelulle. Mistä olemme valmiita tinkimään, mistä löydämme uusia avauksia tulojen lisäämiseksi? 

Siksi on hyvä, että raami on jo nyt ensi kertaa päätettävänä. Kun raami nyt on päätetty, se ohjaa valmistelua – mutta valtuutetuilla on valtaa vaikuttaa tämän raamin painotuksiin, jos merkittäviä muutoksia tulee.

Lempäälä ei ole ainoa kunta, jota koronaviruksen taloudelliset seuraukset koettelevat. Tämä tuli kaikille yllätyksenä ja siksi jokaisella tasolla kunnista valtioon ja EU:iin mietitään nyt ratkaisuja taloudellisen tilanteen korjaamiseksi. Kun kaikki ovat saman ison, force majorin edessä, pidän puheita ”velaksi elämisestä” tai ”holtittomasta taloudenpidosta” kuitenkin helposti harhaanjohtavina: emme ole tässä tämän emmekä edellistenkään valtuustojen vastuuttomuutta, vaan yhdessä kohtaamassa melkoisen yllätystekijän.

Kukin edellä mainittu taho joutuu tekemään tietysti sen kokoluokan päätöksiä, joista on päättämässä. Ymmärrän senkin, että on vastuullista tehdä niin paljon sellaisia ratkaisuja, joihin itse pystyy vaikuttamaan.

Silti valtuuston on oltava ajantasalla siitäkin, miten tilanne muuttuu. Valtuusto on kunnan ylin päättävä elin. Avointa ja demokraattista päätöksentekoa tarvitaan etenkin poikkeuksellisissa tilanteissa.

Yksin tämän vuoden ennusteen vaihteluväli on ollut suuri – vielä viime valtuuston kokouksessa pahin arvio oli jopa 8 miljoonan euron pudotus tälle vuodelle budjetoidusta. Nyt alijäämän arvio on vakiintunut tälle vuodelle 4,6 miljoonan miinusmerkkiseen tulokseen. Paljon on sekin, sitä en sano. 

Viime kunnanhallituksen ja valtuuston väliin mahtui myös valtion neljäs lisätalousarvioesitys. Sen liitteenä olevassa kaaviossa Lempäälälle on tulossa vajaat 4,3 miljoonaa euroa. Myönnän maallikon osani: en tiedä, miten tämä realisoituu. Jos oikein luen, uusimman tukipaketin osuuksia ei perittäisi takaisin. Samassa sairaanhoitopiireille varataan rahaa koronaviruksen hoidon, varautumisen ja siitä johtuvan alijäämän paikkaamiseen. Tämäkin vaikuttaa raamiin, vaikka tätä vuotta koskevalla tuella katetaankin vasta tämän vuoden tappiot. Näitä kaikkia tietoja varmasti arvioidaan vielä kesän ja syksyn mittaan, ja tässä voimme luottaa kunnan osaavaan ja asiantuntevaan johtoon.

Raamiesityksen kolmen komponentin hyödyntämiseen on päättäjien varauduttava. Kesän ja syksyn aikana onkin syytä miettiä, millaisia skenaarioita ja yhdistelmiä on tehtävissä. Mitä tulee mainittuihin veroihin, eivät ne ole vain ”kuntalaisten taskulla” käymistä, vaan yhteisvastuuta, jolla rahoitamme omat palvelumme. Esimerkiksi erikoissairaanhoidon palveluiden todellisia hintoja katsoessa jokainen kuntapäättäjä tietää, että veroja maksamalla saamme varsin huokeaan hintaan varsin kalliita palveluita. Kaikilla ei näihin palveluihin olisi varaa ilman yhteisvastuullista veronmaksua. Kuntaa ei tunneta vain veroprosenteista, vaan myös palveluiden laadusta ja siitä, millainen kunta on työnantajana ja työympäristönä.

Vihreä valtuustoryhmä hyväksyy raamin ja ryhmien neuvottelutuloksen. Näemme, että tämä tukee myös valtuuston usein toivomaa tarkempaa ja strategisempaa ohjausta talouteen ja tietämystä palvelualueiden tarpeista.

Kiitos viranhaltijoille päätösten valmistelusta niin poikkeusolojen kuin perustoimintojen osalta, ja kiitos kaikille kunnan työntekijöille jaksamisesta ja venymisestä tänä poikkeuksellisena keväänä. Vihreä valtuustoryhmä toivottaa hyvää kesää kaikille.

Jaa:

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *