Kuvituskuva

Ryhmäpuheenvuoro raamista vuodelle 2019

Pidin valtuuston kokouksessa 13.6.2018 ryhmäpuheenvuoron raamista vuoden 2019 talousarviota varten.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, viranhaltijat ja muut läsnäolijat ja kokouksen seuraajat,

Haluan valtuustoryhmämme puolesta mainita muutaman sanan nyt päätettävästä raamista vuodelle 2019.

Ensinnäkin on positiivista, että raamissa varaudutaan toimintamenojen kasvuun. Kehittyvässä ja kasvavassa kunnassa myös palveluiden tarve kasvaa. Valtuutetuilla on varmasti tuoreessa muistissa pari viikkoa sitten käsittelyssä ollut tilinpäätös ja arviointikertomus sekä niissä esitetyt huolet henkilöstön jaksamisesta ja lastensuojelun resurssien riittävyydestä sekä oppilasmäärien ennakoitua suurempi kasvu.

Toimintamenojen 3,6% kasvuun varautuminen takaa palvelualueille paremmat edellytykset vastata tarpeisiin. Toista oli esimerkiksi vuoden 2017 suunnittelun suhteen, kun käyttömenoista piti saada prosentin verran pois. Hyvää on sekin, että erikoissairaanhoidon tilaukseen on varauduttu aiempia vuosia reippaammin.

Vihreä valtuustoryhmä katsoo, että ehdotettu raami edistää strategian taloudellisia tavoitteita – olkoonkin, että vuonna 2019 asukaskohtainen velka kasvaa merkittävien investointien takia. Investoinneilla kuitenkin turvaamme kunnan elinvoimaa ja laadukkaita palveluita.

Pitkän aikavälin suunta on oikea: ”Emme ota lisää asukaskohtaista velkaa.” Investointien riittävän omavaraisuuden turvaamme, kun ”tulomme kasvavat enemmän kuin menot”.

Tähän liittyy raamin toinen puoli: toimintatuottoja pitäisi kasvattaa, jotta nykyisenkaltaiset menolisäykset saadaan katettua. Tämä tehtävä ei välttämättä ole aivan helppo.

Valtuustoryhmämme pitää hyvänä sitä, että raamin vaikutuksia, ajantasaisinta tietoa talouden odotuksista ja ideointia toimintatuottojen kasvattamisesta viedään lautakuntiin jo hyvissä ajoin talousarvion tekemisen aluksi. Toivottavasti prosessi on sellainen, jossa strategian painotukset palveluista saadaan parhaiten toteutetuiksi. Tämä vaatii sitä, että myös lautakunnissa osataan hahmottaa strategiset tavoitteet ja maltetaan priorisoida niiden mukaan.

Tasapainoinen kuntatalous on toki tärkeää. Vielä tärkeämpää kuitenkin on se, mitä kuntataloudella ja rajallisilla resursseilla saadaan aikaan: viihtyisä, turvallinen ja terveellinen Lempäälä, jossa asua ja elää. Strategiassa on hyvin muotoiltu tavoitteeksi myös lisätä matalan kynnyksen palveluita lasten- ja nuorten sekä perheiden elinympäristöihin ja huolehtia jokaisen lapsen ja nuoren tarpeista.

Ennaltaehkäiseviin palveluihin panostaminen on sekin vastuullista taloudenpitoa, sillä se vähentää tarvetta korjaaville – ja kalliille – toimille myöhemmässä vaiheessa.

Näiden sanojen myötä haluan kiittää valtuutettuja ja viranhaltijoita ensimmäisestä maaliin saadusta valtuustokauden vuodesta sekä toivottaa hyvää kesää kaikille!

Jaa:

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *