Kuvakaappaus valtuuston kokouksesta (ja kokousavustajasta)

Kolme puheenvuoroa kauden viimeisessä valtuustossa

Pidin tämän kauden viimeisessä valtuustossa – jossa olin ensimmäistä kertaa varsinaisena valtuutettuna noustuani valtuustoon Pauliina Aleniuksen poismuuton myötä – kolme puheenuvoroa, joista kaksi oli ryhmäpuheenvuoroja.

Puheenvuoro osavuosikatsauksesta

Huomioni osavuosikatsauksessa kiinnittyy ennen kaikkea hyvinvoinnin palvelualueen määrärahasidonnaisiin myöntöihin ja siihen, miten vuodeksi varatut rahat ovat näissä avustuksissa loppuneet jo ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Pahimmillaan luvassa on kierre, jossa edellisenä vuotena ilman jääneet saavat seuraavana vuotena avustuksensa, mutta jälleen keväästä lähtien uudet hakijat jäävät odottamaan seuraavaan vuoteen omaa vuoroaan.

Muistan itsekin olleeni viime kaudella sote-lautakunnassa tekemässä varsin epämiellyttäviä päätöksiä näiden ei-subjektiivisten palveluiden kielteisten päätösten osalta7u76. Niihin sote-lautakunnan on kuitenkin vaikea puuttua, kun samaan aikaan on pysyttävä budjetissa ja hoidettava tehtävät sillä rahalla, jonka valtuusto on talousarviossa myöntänyt.

Osavuosikatsauksessa katse suuntautuu menneeseen. Samalla merkittävintä työtä täällä tehdään kuitenkin, kun otetaan opiksi menneestä. Tietysti samaan aikaan olemme hankalassa tilanteessa, kun valtuustokausi on vaihtumassa. Siksi haluankin lopussa esittää kainon toiveen uudelle valtuustolle, kunhan se päättää vuoden 2022 talousraamista ja -arviosta: 

Sote-palveluihin on syytä budjetoida rahaa realistisemmin. Tämänkaltaisista määrärahan riittämättömyyksistä kannattaa ottaa opiksi, vaikka kyse ei olekaan lakisääteisistä palveluista. En näe, että silti ei-subjektiivisissa palveluissa alibudjetointi on kannattavaa niin yksilöiden kuin kunnan maineenkaan kannalta.

Samalla on toki huomattava, että sote-lautakunta on varmasti ollut jo nyt hankalassa välikädessä hoitaessaan koronan tuomia ja jatkuvia yllättäviä menoja. Samalla koronan pitkittyminen uhkaa kuitenkin tuottaa hoitovelkaa lähitulevaisuuteen. 

Jotta hyvinvoinnin palvelualue ja hyvinvointilautakunta voivat varautua sekä näihin palveluihin, turvata lakisääteiset palvelut että katkaista ei-subjektiivisten palveluiden rahojen riittämättömyyden, täytyy sinne jatkossa yksinkertaisesti budjetoida lisää. Kenties tämän määrärahan riittämättömyyteen voidaan puuttua jo syksyllä, jos muutenkin hyvinvoinnin palvelualueelle muutostalousarviota ollaan tekemässä.

Ryhmäpuheenvuoro hallintosäännöstä

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, viranhaltijat ja yleisö,

Lempäälän valtuusto laati aiemmin tänä keväänä käsikirjan valtuutetulle perintönään tulevaa valtuustokautta varten. Eräänlainen perintö on kuitenkin myös tämä hallintosääntö.

Olen kuluneellakin valtuustokaudella usein ihaillut niitä luottamushenkilöitä, jotka ovat visusti perehtyneet hallintosääntöön, osaavat sanoa, milloin päätös on sen mukainen ja kenelle toimivalta kuuluu. Jotta asiat eivät jäisi vain valtuutettujen tietämyksen ja muistin varaan, meillä on myös viranhaltijat, joiden tehtävänä on valvoa, että hallintosääntö ohjaa kunnan toimintaa.

Tällä kaudella selväksi on tullut sekin, ettei hallintosääntö ole koskaan valmis. Sitä täytyy muuttaa sitä mukaa, kun esimerkiksi laki niin vaatii. Tälläkin kertaa hyväksyttävissä muutoksissa on mukana muun muassa oppivelvollisuusiän nostamisen tuomia muutoksia.

Hallintosääntö myös osoittaa todeksi sen, että sanoilla muutetaan maailmaa ja tehdään uusia asioita mahdollisiksi. Vihreä valtuustoryhmä tervehtii ilolla etenkin luvun 2 pykälän 7 lisäystä: ”Näillä vaikuttamistoimielimillä” – siis nuorisovaltuustolla, seniorineuvostolla ja vammaisneuvostolla – ”on suora aloiteoikeus.”

Tämä muutos ei ole suinkaan ainoa demokraattisuutta lisäävä kirjaus: sitä edistää esimerkiksi lautakuntien puheenjohtajia koskeva kirjaus yleisötilaisuuksien valmistelusta.

Kun puheenjohtajien tehtävät lisääntyvät ja ylipäätään politiikan asialista on monimutkaistunut ja asiat vaativat enemmän perehtymistä, myös edellisessä pykälässä päätetty palkkioiden korotus on paikallaan.

Monessa uudessa kirjauksessa myös vahvistetaan eri toimielinten päätösvaltaa, ja myös budjetin valvonnan valtaa, joskin monet muutoksista ovat pikemminkin nykytilan kirjauksia. Näin on kuitenkin hyvä tehdä, jotta myös uusilla luottamushenkilöillä on selkeä kuva oman luottamuselimensä vallasta ja vastuusta. Kun lautakuntien tehtäviin on kirjattu lähetekeskustelut ennen valmistelun aloittamista tai kunnanhallituksen konserniohjausta on yksilöity, parantaa se käsitystä myös siitä, millaista päätöksenteko on ja mihin eri vaiheisiin se jakautuu.

Hallintosääntö on myös hyvä esimerkki yhteistyöstä. Nämä muutokset on saatu aikaan valtuustoryhmien yhteistyöllä ja valmistelussa yhdessä viranhaltijoiden kanssa. Työtä riittää vielä myöhemminkin, sillä osalla lautakunnista työmäärä on tällä valtuustokaudella ollut suuri. Tältä pohjalta on kuitenkin hyvä päättää tämän valtuuston työ ja antaa uuden valtuuston jatkaa elokuussa.

Ryhmäpuheenvuoro kiitoksena valtuustokaudesta

Ilolla pidän tämän puheenvuoron, kun nousin näin uudeksi varsinaiseksi valtuutetuksi näin viimeiseen kokoukseen. Kiitos ensinnäkin aiemmille puhujille ja valtuustotyöstä luopuville.

Haluan vihreän valtuustoryhmän puolesta kiittää kuluneesta kaudesta muita valtuustoryhmiä. Kauden loppua kohti korona, osallistuminen etänä ja kasvokkaisen tapaamisen puuttuminen eivät ole tehneet tästä kaudesta helpointa mahdollista. 

Kiitos valtuuston väistyvälle puheenjohtajalle johtamisesta ja valtuustolle jaetusta viisaudesta näinä vuosina. Samoin kiitos myös varapuheenjohtajille Riina Aspilalle, Niina Selinille ja Anita Huhtalalle. Yhtä lailla kiitoksen ansaitsee tässä kohtaa laaja joukko lautakuntien ja kunnanhallituksen puheenjohtajistoa. Ja tietysti jäseniä, joista kaikki eivät tässä kokouksessa ole.

Haluan myös kiittää viranhaltijoita siitä, että yhteistyö on sujunut hyvin, vaikka meillä luottamushenkilöillä on ollut välillä kriittistäkin sanottavaa. Parhaimmillaan kritiikki ja siitä syntyvä keskustelu kuitenkin parantaa päätöksentekoa. 

Valtuustokausi, neljä vuotta, on yhtä aikaa pitkä ja lyhyt. Moni hyvä hanke vasta nytkähtää liikkeelle. Toisaalta valtuustoa sitovat monet vuosikymmenten aikana päättämässä olleet poliitikot ja heidän tahtonsa. Jokaisen valtuuston pitää miettiä, mitä siitä haluaa säilyttää ja mitä muuttaa. Toisaalta uuden valtuuston tekemät uudistukset eivät välttämättä nouse harjakorkeuteen vielä oman kauden aikana. Osa asioista taas voi vaatia vuosienkin väännön onnistuakseen.

Näin neljän vuoden päätteeksi voi todeta Lempäälän menneen monessa asiassa eteenpäin: keskustan kehittäminen, strategia, lapsiystävällinen kunta ja hinku-tavoitteet muutamia mainitakseni. Se kaikki on poliitikkojen ja viranhaltijoiden yhteistyön tulosta. Uuden valtuuston ei tarvitse pelastaa kuntaa miltään uhkakuvalta, mutta toisaalta tekemistä riittää uudellekin valtuustolle.

Lopuksi haluan vielä kiittää kaikkia kunnan työntekijöitä, jotka ovat raskaissa poikkeusoloissakin jaksaneet, opetelleet uutta ja hoitaneet niitä jo valmiiksi vaativia perustehtäviä. 

Haluan toivottaa vihreän valtuustoryhmän puolesta tsemppiä kaikille vaalien loppurutistukseen tuolla valtuustosalin ulkopuolella ja kaikille hyvää ja aurinkoista kesää.

Katso kokous tallenteena

Kunnanvaltuuston kokouksen voit myös katsoa kunnan YouTube-kanavalta.

Jaa:

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *