Lempäälän vihreän valtuustoryhmän puhe hyvinvointikertomuksesta kunnanvaltuustossa 24.2.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja viranhaltijat,

Lempäälän vihreä valtuustoryhmä kiittää hyvästä hyvinvointikertomuksesta ja -suunnitelmasta. Haluamme kuitenkin tehdä muutamia huomioita:

Lempäälän asukkaat ovat edelleen varsin terveitä, kuten tämäkin hyvinvointikertomus osoittaa. Tämän eteen on tehty ja tehdään jatkuvasti kunnassa työtä. Liiikkumisen edistäminen ja tietoisuuden lisääminen terveellisestä ravitsemuksesta ovat tästä hyviä esimerkkejä kuluneilta kahdelta vuodelta.

Kuten raportin alussa on todettu, terveelliset elämäntavat vähentävät sairastavuutta ja kalliin erikoissairaanhoidon tarvetta. Terveemmät kuntalaiset ovat myös onnellisempia ja jaksavat työelämässä pitempään. Kun tuki- ja liikuntaelinsairauksia ennaltaehkäistään, pystyvät vanhukset asumaan pitempään kotona.

Lempäälän kotitalouksista puolet on lapsiperheitä. Kun terveet elämäntavat omaksutaan jo pienestä pitäen, ollaan Lempäälässä portinvartijan asemassa siinä, millaisiin elämäntapoihin nuorimmat kuntalaisemme kasvavat.

Tätä työtä tehdään toki kodeissa, mutta vastuu on myös kouluilla, päiväkodeilla, neuvoloilla ja terveydenhuollossa. Niissä tavoitetaan koko ikäluokka.

Vastuu on myös valtuutetuilla. Me päätämme määrärahoista, ryhmäkokojen suuruudesta ja monista arvovalinnoista. Me päätämme siitä, onko kunta esimerkillinen työnantaja vaikkapa työmatkaliikkumisen ja työhyvinvoinnin kannalta.

Ennalta ehkäisevät palvelut ovat useimmiten ei-lakisääteisiä. Ja ei-lakisääteisistä palveluista karsitaan taloudellisesti vaikeina aikoina usein ensimmäisenä. Valtuutetut ja luottamushenkilöt saattavat helposti keskustella tuntikausia kymmenistä tuhansista euroista, mutta miljoonat hyväksytään nuijan kopautuksella. Tässäkin salissa on puhuttu paljon siitä, mihin meillä on varaa ja siitä, että säästettäessä pienistä puroista kasvavat suuret virrat.

Luottamushenkilöiden on kuitenkin osattava erottaa se, milloin pieni säästö jossakin, tietää isoja kuluja toisaalla: syrjäytymistä, kalliimpaa hoitoa tai vaativampia palveluita. Ennaltaehkäisy vaatii usein suunnittelua, kartoittamista ja pitkäjänteisyyttä. Ennaltaehkäisyn tuloksetkin saattavat toisinaan olla vaikeasti nähtävissä: miten tilastoida toteutumatta jääneitä huostaanottoja tai sitä, että vanhus jaksaakin muutaman vuoden pitempään kotona?

Hyvinvointikertomus osoittaa, että pahoinvointia on etenkin nuorten ja lasten keskuudessa. Tulevaisuus ei näytä valoisalta: lokakuussa 2015 työttömiä alle 25-vuotiaita oli 168. Keskimäärin työttömiä nuoria oli vuonna 2015 lähes neljänneksen enemmän vuoteen 2014 verrattuna. Kuten sivulla 9 mainitaan, mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden takia työkyvyttömyyseläkettä saaneiden 16-24-v. osuus on kasvanut.

Lempäälän vihreä valtuustoryhmä toivookin, että valtuutetut ja virkamiehet ottaisivat kopin hyvinvointikertomuksessakin s. 11 mainituista hyvistä politiikkasuosituksista: nuorten matalan kynnyksen palvelusta, luottotyöntekijästä ja yhdestä suunnitelmasta nuorelle ja tukimuotojen selkeyttämisestä siten, ettei nuoren aika ja voimat mene byrokratian kanssa painiessa.

Lasten osalta hyvinvointikertomuksessa huolestuttaa se, että koulukiusaaminen on ollut kasvussa ja se, että moni kasvavassa iässä oleva jättääkouluruokailun väliin . Samoin huolenaiheita ovat ahtaastiasuvien lapsiperheiden määrän kasvu ja toimeentulotukea saaneiden perheiden osuuden nousu viimeisten vuosien aikana.

Pidämme valitettavana sitä, että tämänvuotinen kouluterveyskysely kohtasi teknisiä ongelmia. Toki hyvinvointikertomuksesta voidaan päätellä, että ainakin kouluruokailuun ollaan ravitsemuskäsikirjojen kautta jo puututtu.

Se, että kasvatus- ja perheneuvonnan asiakasmäärät ovat kasvaneet ja että lastenpsykiatrian avohoitokäynnit ovat lisääntyneet, kertoo kuitenkin siitä, että koulujen arjessa riittää haastetta: miten kohdata ja auttaa lapsia, joilla on erilaisia tarpeita, kun taloustilanne asettaa paineita ryhmäkokojen kasvattamiseen ja tukipalvelut eivät riitä?

Hyvänä asiana vihreä valtuustoryhmä pitää sitä, että kuntalaisten osallistamisessa on onnistuttu, kuten s. 15 nähdään. Erilaiset foorumit ja asukastilaisuudet ovat hyvä tapa kartoittaa kuntalaisten toiveita ja toteuttaa sellaisia palveluita, joille on käyttöä.

Hyvinvointikertomus on kattava raportti. Suunnitelman tavoitteita ja toimenpiteitä pidimme niin ikään hyvinä.

Mitä raportista sitten puuttuu? Toivomme, että jatkossa hyvinvointikertomuksessa huomioitaisiin myös ympäristön hyvinvointi. Kestävän kehityksen raportissa otetaan jo nyt huomioon sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys ekologisen kestävyyden ohella. Nyt kunnassa tehdään kahta päällekkäistä raporttia. Ne olisikin hyvä yhdistää yhdeksi kattavaksi raportiksi.

Ympäristön ja ilmaston huomiointi hyvinvointikertomuksessa on myös TEA-viisarissa mainittu kehittämisen kohteina Lempäälälle.

Välillä myöskään selkokielistäminen ei olisi pahitteeksi: esimerkiksi s. 16 sanotaan: ”Poikkihallinnollisten asiakasprosessien yhteissuunnittelun jatkaminen on välttämätöntä asiakaslähtöisten ja kustannustehokkaiden palveluketjujen turvaamiseksi.” Tällä käsittääkseni tarkoitetaan sitä, että poikkihallinnollinen yhteistyö on välttämätöntä, jotta asiakkaat saavat tarvitsemaansa palvelua ja palveluketjut eivät katkea, mikä on niin asiakkaan kuin kuntatalouden etu.

Sote-uudistuksen myötä kuntien tehtävät muuttuvat. Näillä näkymin kunnan vastuulle jää terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman myötä meillä on kokemusta tavoitteiden asettamisesta, ongelmakohtien tunnistamisesta ja päätöksenteosta tutkitun tiedon pohjalta. Tämä dokumentti on myös hyvä muistutus siitä, että terveyttä ja hyvinvointia edistetään myös muissakin palveluissa kuin vain terveydenhoidossa tai sosiaalityössä. Vaikka palveluiden järjestäminen ja tuottaminen siirtyisivät muille tahoille, meillä on edelleen paljon tehtävissä kuntalaisten hyväksi.

Valtuustoryhmän puolesta,
Ville Hämäläinen

Jaa:

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *