Lempäälän nuoret tarvitsevat maksuttoman ehkäisyn

Lempäälän asukkaista 8,8% oli 16–24–vuotiaita v. 2015. Kun asukkaista peräti neljännes on alle 15–vuotiaita tarkoittaa se, että Lempäälä on lähitulevaisuudessakin kunta, jossa asuu paljon nuoria.

Nuorten hyvinvoinnissa on Lempäälässä vielä tekemistä. Nuorisovaltuusto huomautti kannanotossaan uusimpaan hyvinvointikertomukseen muun muassa huonosta pääsystä kouluterveydenhoitajalle. Kouluterveyskyselyssä kävi myös ilmi, että nuorten kokemus omasta terveydentilasta on muuttunut huonompaan suuntaan. Yksinäisyys ja kiusaaminen sen sijaan ovat vähentyneet, mikä on hyvä.

Nuorten elämään kuuluu olennaisesti myös ensimmäiset rakkaussuhteet ja seksuaalisuus. Vaikka suomalaisissa kouluissa seksuaalikasvatus on pääosin laadukasta, on nuorilla usein vaikeuksia löytää luotettavaa tietoa ja aikuisten apu voi olla vaikeasti saatavissa esimerkiksi itselle sopivasta ehkäisystä tai aikuisen avun saaminen vaikeaa.

Kaikki ei aina mene suunnitelmien mukaan. Ehkäisyyn ei olekaan juuri siinä kuussa rahaa tai tiedot  ehkäisymenetelmistä ovat vajavaisia. Jos lähipiirissä ei ole aikuista, jonka kanssa keskustella asioista, voi nuori joutua tilanteeseen, jossa on saanut sukupuolitautitartunnan tai tullut tahtomattaan raskaaksi.

Suurin osa aborteista tehdään 20–24-vuotiaiden ikäryhmässä. Lempäälässä tehtiin v. 2014 11,6 raskaudenkeskeytystä tuhatta 15–24-vuotiasta naista kohti. Tampereeseen ja kehyskuntiin verrattuna olemme maltillisissa lukemissa, mutta parannettavaakin on.

Kunta voisi helposti tulla vastaan tarjoamalla maksuttoman ehkäisyn kaikille alle 25-vuotiaille nuorille. Kun Raumalla tarjottiin maksuton ehkäisy, sukupuolitautitartuntojen ja aborttien määrä väheni huomattavasti.

Maksuton ehkäisy ei tarkoita vain ilmaisia kondomeja niin kuin osa valtakunnalliseen kampanjaan nihkeästi suhtautuvista poliitikoista luulee. Osa ehkäisymenetelmistä on huomattavasti kalliimpia, yksilölliset erot ovat suuria ja etenkin hormonaalisten menetelmien käyttö vaatii huolellisuutta ja säännöllisyyttä ollakseen tehokas. Kun alle 25-vuotiaiden tulot ovat pieniä, voi jossain kuussa vuokranmaksu tai erääntyvät laskut mennäkin rahankäytössä edelle. Maksuton ehkäisy on myös tasa-arvoteko, koska naisten käyttämät ehkäisymenetelmät jäävät helposti myös naisten maksettavaksi.

Tarjoamalla maksuton ehkäisy alle 25-vuotiaille tuetaan nuorten itsemääräämisoikeutta omasta kehosta. Abortti on aina raskas tilanne sen tekevälle naiselle tai tytölle sekä koko hänen lähipiirilleen. Aborttien välttämisellä vältetään myös inhimillisiä ja euromääräisiä kuluja mielenterveyden hoitamisessa.

Sukupuolitaudit taas leviävät helposti, sillä tartuntaan voi liittyä häpeää ja ennakkoluuloja, joiden takia tartunnasta ei kerrotakaan muille partnereille. Tällöin tautien leviämistä on vaikea pysäyttää.

Maksuttoman ehkäisyn vastustamiseen ei ole kestäviä perusteita. Jos nuori haluaa hankkia perheen, maksuttoman ehkäisyn tarjoaminen ei sitä estä. Päinvastoin oikealla tiedolla ja sukupuolitautien ehkäisemisellä helpotetaan nuorten perhesuunnittelua ja vältetään mahdollisesti loppuelämää hankaloittavat sattumukset. Nuoret myös harrastavat seksiä ja kokeilevat seksuaalisuuttaan joka tapauksessa – pidättäytymisen suosittelu ei ole riittävä keino välttää vaarat.

Jos taas vastuullinen kuntapäättäjä on huolissaan kunnan taloudesta, on hyvä muistaa, että maksuttomassa ehkäisyssä on kyse arvovalinnasta: tämä on kunnalle säästöjä tuova panostus nuorten itsemääräämisoikeuteen ja onnellisuuteen. Abortit ja sukupuolitautien hoitaminen vasta maksavatkin. Enemmän turvaseksiä tarkoittaa enemmän onnellisia ja hyvinvoivia nuoria.

Jos tulen valituksi valtuustoon, lupaan tehdä valtuustoaloitteen maksuttomasta ehkäisystä Lempäälässä. Vaikka en olisikaan juuri sinulle sopiva ehdokas, kysy myös hänen kantansa ja muistuta häntä maksuttoman ehkäisyn eduista.

Maksuton ehkäisy on myös Vihreiden nuorten valtakunnallinen kuntavaaliteema ja Väestöliiton kuntavaalitavoite.

Lue lisää

Lempäälän kunnan hyvinvointikertomus 2017–2020
Aamulehden juttu Tampereen ympäryskuntien raskaudenkeskeytyksistä
Väestöliiton tavoitteet
V
ihreiden nuorten kuntavaaliohjelma

Kuva: Vihreät nuoret