Kunnalle jää terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

Kunnille jää terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Tätä tehdään kouluissa, oikea-aikaisella avulla ja kulttuurin ja liikunnan avulla. Tarjotaan kaikille alle 25–vuotiaille nuorille maksuton ehkäisy.

Sote-uudistus tulee muuttamaan kunnan perustehtäviä, kun eniten rahaa ja vaivaa vaativa sote-puolen palvelutuotanto siirtyy kunnilta yksityisille, todennäköisesti alkuun kunnallisia liikelaitoksia muistuttaville toimijoille. Kuntiin jää kuitenkin terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen.

Terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä on kunnissa tehty tähänkin asti, mutta jatkossa haasteena on muistaa budjetoida siihen riittävästi rahaa ja saada poikkihallinnollinen yhteistyö toimimaan. Kuitenkin koulujen terveydenhuollossa ja oppilashuollossa voidaan edistää etenkin nuorten jaksamista ja terveyttä. Tätä työtä tukevat myös maittava, terveellinen ja kestävä kouluruoka.

Yksi selvästi nuorten itsemääräämisoikeutta, terveyttä ja hyvinvointia edistävä uudistus on tehdä ehkäisystä maksutonta alle 25-vuotiaille nuorille. Enemmän turvaseksiä tarkoittaa enemmän terveitä ja hyvinvoivia nuoria, joilla on aito mahdollisuus päättää omasta kehostaan ja seksuaalisuudestaan. Kun päätös tehdään mahdollisimman monessa kunnassa nyt, on linjassa pysymistä helpompi vaatia myös siinä tapauksessa, että asiasta päätetään jatkossa maakunnan tasolla.

Sote-palvelut eivät katoa vielä kahteen vuoteen kunnan määräysvallasta. Olen ollut sote-lautakunnassa ikävässä asemassa, kun olemme joutuneet omista vastustuspyrkimyksistäni huolimatta muun muassa korottamaan asiakasmaksuja perusterveydenhuollossa. Toisaalta Lempäälässä on onnistuttu saamaan säästöjä myös palvelua parantavin keinoin. Tällaisia päätöksiä on ollut lautakunnan jäsenenä hienoa olla tekemässä.

Näissä vaaleissa valittavat valtuutetut ovat ainutkertaisessa tilanteessa: he pääsevät määrittelemään sen, mikä on tulevaisuuden kunnan tehtävä. Samalla on varmistettava, että sote- ja maakuntauudistus toteutetaan huolellisesti ja ihmisten tarpeita parhaiten toteuttavalla tavalla. Uskon, että oma kokemukseni maakunnallisesta vaikuttamisesta on valtuutettuna tässä avuksi.